HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Therapie aanbod Rancho Harmonia

Therapie aanbod Rancho Harmonia

Doelstellingen waarvoor therapie met paarden bijvoorbeeld kan worden ingezet:

  • Zintuigen ontdekken en gebruiken
  • Sociale- en communicatieve vaardigheden aanleren
  • Zelfvertrouwen ontwikkelen
  • Leren uiten van emoties
  • Leren keuzes maken
  • Leren grenzen aangeven
  • Motorische vaardigheden verbeteren

Op Rancho Harmonia worden de volgende therapievormen aangeboden:

1. Ontwikkelingsgerichte/ orthopedagogische therapie


Cliënten wier ontwikkeling vertraagd of verstoord is, kunnen baat hebben bij deze therapievorm. Voor deze cliënten geldt “niet eisen, maar stimuleren”. Er wordt aangesloten bij de interesses van de cliënten om ze zo te prikkelen, hun exploratiedrang te versterken en de kansen van het opdoen van succeservaringen te vergroten. De omgeving en (psychomotorische) spelletjes kunnen worden ingezet om de nieuwsgierigheid, de interactie, de beleving van tijd, ruimte en lichaam en de betrokkenheid van het kind te stimuleren. Het orthopedagogische begeleiden met het paard heeft vooral betrekking op kinderen in de leeftijdsgroep van ca 8 tot en met 18 jaar.        

2. Therapeutic Riding + “ Rancho Club”


De Rancho Club is er voor jongeren en jongvolwassenen die affiniteit hebben met paardrijden, maar door hun beperking niet bij een reguliere manege/ ponyclub aansluiting vinden. Tijdens de activiteiten “ paardrijden” en “ verzorging van de paarden” wordt door de therapeut aangestuurd op persoonlijke leerdoelen van de cliënt zoals het vergroten van sociale vaardigheden . De omgang met het paard en met elkaar helpt om gedifferentieerd en zelfbepaald handelen te ontwikkelen, vanuit eigen verantwoordelijkheid en rekening houdend met het paard en groepsgenoten. Het paard dient hierbij vooral als medium voor de ervarings- en overdrachtsprocessen, spiegelingsprocessen en het beleven van de zelfwerkzaamheid. Rancho Club vindt plaats met maximaal 6 cliënten vanaf 15 jaar.

3. Hippotherapie (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie)


Deze therapievorm dient specifiek ter bevordering van het fysieke functioneren. Het is gebleken dat de bewegingen / passen van het paard delen in de hersenen stimuleren die eigen bewegingsmogelijkheden vergroten. Daarnaast heeft het paardrijden een positief effect op het gebruik (en de aanspanning van) de spieren en lichaamsdelen. Deze vorm van hippotherapie wordt gegeven in samenwerking met een fysiotherapeut van Fundashon Verriet.

4. Equine assisted coaching


Coaching met inzet van paarden is een praktische en ervaringsgerichte methodiek. De cliënt leert zelf oplossingen te bedenken en deze in praktijk uit te voeren. Hij leert doelen te (her)vinden en te ontdekken hoe deze zijn te bereiken. Paarden en de coach helpen bij het loskomen van belemmeringen en emoties en bij het herstellen van zelfvertrouwen en het vergroten van eigen mogelijkheden. Deze manier van coaching richt zich op het zichzelf beter leren kennen, ontdekken waar valkuilen zitten en hoe men aan de slag kan met eigen eigen dilemma's en problemen. Met de paarden als eerlijke en oordeelloze co-coaches ontvangt de cliënt direct feedback op het handelen en de uitstraling (energie en lichaamshouding). De coach stelt open vragen ter stimulering van zelf bedenken van oplossingen, geeft ruimte om te experimenteren in een veilige open omgeving, geeft opdrachten ter uitvoering en ‘ vertaalt’ het gedrag van de paarden naar de cliënt).

Ontstaan therapie met paarden op Curaçao

Ga terug naar: