HOME  |  REVALIDATIECENTRUM  |  Revalideren  |  Therapieën

Logopedie

  • Spraakproblemen

    Als u problemen heeft met praten of met het begrijpen van wat andere mensen tegen u zeggen, dan wordt u naar een logopedist verwezen. Praten is een van de manieren om met andere mensen te communiceren. Als praten niet meer lukt, bijvoorbeeld als gevolg van hersenletsel, dan zal de logopedist u helpen bij het vinden van andere manieren om te communiceren. Het is ook mogelijk om uw familie bij deze training te betrekken. Uw familieleden kunnen dan leren wat ze wel of niet moeten doen, om een gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen.

    Als u moeite heeft om anderen te verstaan, zal de logopedist hoor- en luistertraining met u doen om u te oefenen in het herkennen van klanken en woorden. De logopedist kan u ook helpen als u moeite heeft met het slikken of kauwen. Dit gebeurt door middel van oefeningen waarbij de spieren getraind worden, soms met het gebruik van hulpmiddelen.

    Ga terug naar: