HOME  |  REVALIDATIECENTRUM  |  Over ons  |  Werkwijze

Werkwijze

De revalidatiegeneeskunde omvat onderzoek, behandeling en advisering van medisch specialistische aard met als doel de betrokken persoon in staat te stellen een mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden, die gezien zijn beperkingen, redelijkerwijs mogelijk zijn. Kenmerkend voor de revalidatie is het multidisciplinaire karakter en in teamverband opereren van disciplines waarbij de cliënt centraal staat. Hierbij werkt het revalidatiecentrum samen met de cliënt aan herstel. De revalidatiearts stelt de diagnose vast en stelt ten behoeve van de cliënt een initieel behandelplan op. Op basis hiervan wordt de cliënt verwezen naar de diverse disciplines van de revalidatie. Deze disciplines stellen op hun beurt weer een eigen discipline-behandelplan op. In de verwijzing van de revalidatiearts staan instructies over de behandeling, frequentie en wijze van rapporteren. Verder zijn er op gezette tijden teambesprekingen. Op basis van de teambespreking wordt het individueel behandelingsplan bijgesteld.

Het RCC verleent 5 zorgproducten:

  1. Klinische revalidatie (15 bedden)
  2. Poliklinische dagbehandeling (5 plaatsen)
  3. Therapeutische peutergroep
  4. Therapieën (klinisch en poliklinisch)
  5. Consulten in de revalidatiegeneeskunde

Hier kunnen verschillende handelingen uit voortvloeien zoals:

  • Medische handelingen door de revalidatiearts.
  • Paramedische behandelingen en adviezen.
  • Verzorging en verpleging.
  • Psychosociale begeleiding.